Védská kultura a filozofie

vedska-kultura

Besedy pro střední a Vysoké školy

Vzdělávací přednášky na téma:

  • Mahábhárata,
  • Rámayána,
  • Védská kultura a filosofie, a také jak vše souvisí s reálným životem dnešní doby,
  • Védská kultura jako příklad tolerance, nenásilí, harmonického soužití rozličných kultur, atd.
  • Součástí besedy bývá zpěv mater a písní za doprovodu tradičních nástrojů, a také malá ochutnávka indických sladkostí či slaných specialit

Škola si sama může určit téma ze staroindické filosofie, kterým chce, aby studenti obohatili své vědomosti. Většinou se jedná také o přidružená témata spojená s pojmy „Karma“, „Reinkarnace“, „bhakti-jóga“, apod., což Védská filozofie podrobně popisuje.

Lektorují mnichové a studenti z Centra pro Védská studia, kteří strávili studiem (i praktikováním) moudrosti védských textů 15 až 20 let, a strávili mnoho času v chrámech východní a střední Indie.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Copyright © 2013 - 2017 Centrum védské kultury